< terug naar het overzicht

Film en Geluid

Na het volgen van de training Film en Geluid is de deelnemer in staat zelfstandig toegangen met digitaal film- en geluidsmateriaal in MAIS-Flexis in te richten, middels internet te ontsluiten en te beheren. 

De training Film en Geluid is bedoeld voor organisaties die archieven met audiovisueel materiaal, zoals film en geluid, willen ontsluiten. De door DE REE archiefsystemen ontwikkelde methodiek voor het beschrijven en ontsluiten van film- en geluidbestanden staat tijdens de training centraal. Er wordt ondermeer aandacht besteed aan de procesmatige en technische vereisten en mogelijkheden voor het digitaliseren van film en geluid, de juiste keuze van bestandsformaten en wordt het door DE REE archiefsystemen gehanteerde model voor het inrichten van filmtoegangen in MAIS-Flexis nader uitgelegd. Ten slotte komen de mogelijkheden en de toepassing aan de hand van praktijkvoorbeelden van de audiovisuele mogelijkheden van archieven.nl aan bod.

Onderwerpen

  • Het filmmodel in MAIS-Flexis: archiefeenheidsoorten en flexvelden
  • Bestandsformaten kiezen en bewerken voor internet
  • Audiovisuele collecties op internet ontsluiten
  • Inhoudelijke discussie


 Doelgroep

  • Gebruikers en beheerders die toegangen met gekoppelde film- en geluidsbestanden gaan ontsluiten


 Voorkennis

  • Training Inventariseren met MAIS-Flexis
  • Training Applicatiebeheer van MAIS-Flexis
  • Training Uitvoerdocumenten en rapportages (of vergelijkbare praktijkervaring met MAIS-Flexis)


 Duur: 1 dag

 

Aanmelden voor deze training georganiseerd in Groningen

Wilt u deze cursus organiseren bij u op locatie, lees dan de  'Algemene voorwaarden Trainingen'  voor meer informatie en neem contact op met ons kantoor voor het maken van een afspraak.

 

Agenda

Data online workshops 2022:

- 1e: Maandag 7 februari
  Release 22.1

- 2e: Dinsdag 10 mei
  MAIS-Flexis, MAIS-(M)DWS

- 3e: Woensdag 14 september
  Release 22.3

- 4e: Donderdag 10 november
  MAIS-Flexis, MAIS-(M)DWS

Gebruikersdag 2022:

We gaan er van uit dat deze fysiek kan worden georga-
niseerd op maandag 28 november. De locatie is nog niet bekend

Aanmelden nieuwsbrief