Behoud

De module behoud is dé kwaliteitsmonitor van uw collectie.

U vraagt zich toch ook wel eens af hoe het staat met de materiële staat van uw collectie? En bent u niet nieuwsgierig naar hoeveel archiefstukken schade hebben of hadden en hoeveel archiefstukken er gecontroleerd, behandeld en gerestaureerd zijn?
Laat het vastleggen met MAIS-Flexis en maak gebruik van de uitgebreide rapportagemogelijkheden.

Uw medewerker kan, vanaf heden, vanuit de module waarin hij werkt, melding maken van schade aan een archiefstuk.

In de module Behoud kan vervolgens het totale proces, van registratie t/m het behandelplan worden vastgelegd. En uw medewerker ziet dankzij de module Behoud in één oogopslag of en wat er in het verleden allemaal met dit archiefstuk gebeurd is.

behoud Aly

 • Mooi gezegd, maar waaruit blijkt dat?
  • De module Behoud bestaat uit twee gescheiden onderdelen:

   • Schaderegistratie met een compleet overzicht van de staat van de collectie
   • Planning en registratie van behandelingen aan archiefstukken
 • En hoe werkt dat dan?
  • De schaderegistratie (en behandeling) zijn gekoppeld aan archiefstukken, niet aan archiefbeschrijvingen.

   Dit betekent dat schade en behandeling alleen geregistreerd kunnen worden als er archiefblokken (en –stukken) in de module Logistiek Beheer bekend zijn.

   Een schade kan vervolgens geconstateerd worden en dat wordt vastgelegd in MAIS-Flexis. Maar alleen zeggen dat er schade is, is natuurlijk niet voldoende.

   • Stap 1 - schaderegistratie
    • De volgende zaken worden vastgelegd:

     • Soort schade zoals gemeld door archiefmedewerker
     • Wanneer en door wie de schade is geconstateerd
     • Overzicht van eerdere meldingen betreffende dit stuk
     • Bij welk proces geconstateerd (uitleen, beschrijven, logistiek beheer, orderverwerking, ……)
     • Welk(e) stuk(ken) betreft het, aan de hand van stuknummers of plaatsing in het depot
   • Stap 2 - schadebeoordeling
    • De soort schade wordt op basis van de schadeatlas Metamorfoze, beoordeeld door restaurator. Overigens kunt u ook melding maken als er geen schade is. Deze module geeft u immers een volledig overzicht van de staat van uw collectie.

     U geeft aan of het één of meerdere stukken betreft en ook geeft u de ernst van de schade aan.
     U kunt noteren of de behandeling prioriteit heeft, wanneer en door wie de schade is beoordeeld en of de uitleen geblokkeerd moet worden. Bovendien kunt u linken naar het dossier in het filebeheersysteem. Op die manier blijft het overzicht bewaard.

   • Stap 3 - Behandeling
    • Nadat de schade is geconstateerd en vastgelegd kan een behandeling starten.

     Een behandeling kan gepland worden voor één of meer stukken waar schade aan geconstateerd is. Essentieel daarbij is natuurlijk wanneer en door wie er behandeld gaat worden, het type behandeling dat verricht zal worden en vervolgens de controle op de behandeling.

 • En dus is dit de kwaliteitsmonitor van uw collectie want:
  • U ziet de geschiedenis van het stuk in één oogopslag; in één overzicht ziet u de schademeldingen en de (uitgevoerde) behandelingen per fysiek stuk.

Agenda

DE REE archiefsystemen is gesloten op:

- Tweede Paasdag
- Koningsdag
- Hemelvaartsdag
- Tweede Pinksterdag
- Eerste en Tweede Kerstdag
- Nieuwjaarsdag

Op 1 juni 2023 zijn wij vanwege de viering van ons 25-jarig jubileum vanaf 13.00 uur gesloten.

Workshops:

Donderdag 16 februari 2023
Woensdag 10 mei 2023
Dinsdag 12 september 2023
Maandag 6 november 2023

Gebruikersdag:

Maandag 27 november 2023 bij Het Utrechts Archief