Genealogie

Genealogische of persoonsgebonden bronnen kunnen zeer divers van aard zijn.
Dat was voor ons de reden MAIS-Flexis dusdanig flexibel te maken zodat u alles kunt beschrijven.
Zo heb je bijvoorbeeld de burgerlijke stand, DTB (doop-, trouw en begraafregister) en notariële akten, maar ook militieregisters, beeldmateriaal, emigranten, enz.

gezinnetje

Genealogie flexibel van opzet, flexibel beschikbaar

 • Conversie van genealogische bronnen naar MAIS-Flexis
  • Het beheer van genealogisch materiaal begint vaak met conversie van bestaande data. DE REE archiefsystemen kan u hierbij van dienst zijn. Wij hebben zeer veel ervaring met dergelijke conversies. Onder meer vanuit bronnen als Genlias, Digitale Stamboom, ISIS en Access-bestanden van verschillende soort.

   Het resultaat van de conversie van de bestaande data naar MAIS-Flexis is dat alle persoonsgebonden bronnen in een uniform ingerichte omgeving kunnen worden beheerd. Die omgeving kan door u of door ons zonder problemen worden aangepast aan uw wensen.

 • Digitale bestanden aan de bronnen koppelen
  • De scans van akten kunnen als document aan de beschrijving wordt gekoppeld. Om dit koppelen (vaak achteraf) te vereenvoudigen, zijn in MAIS-Flexis allerlei hulpmiddelen beschikbaar. Nadat de scans aan de akten zijn gekoppeld, kan, als een persoon gevonden wordt, de akte ook worden getoond.

   Uiteraard zijn voor het inzien van deze akten viewers beschikbaar.

 • MAIS-Flexis 9 ook voor vrijwilligers
  • Voor vrijwilligers zijn functies beschikbaar, zodat ook zij effectief hun werk kunnen doen. In het algemeen worden vrijwilligers ingezet om nadere toegangen op een inventarisnummer te vervaardigen. Door de wijze van werken kunnen deze nadere toegangen, zodra ze klaar zijn, op internet worden gepresenteerd. Vrijwilligers zien snel het resultaat van hun werk.

 • Uw genealogische data online met MAIS-(Meta)DataWebServices
  • Met MAIS-(M)DWS kunt u uw genealogische bronnen online toegankelijk maken. De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid. MAIS-(M)DWS maakt onder andere het doorzoeken, filteren en sorteren van resultaten mogelijk.

   Op www.archieven.nl/personen ziet u alle mogelijkheden die er zijn.

Agenda

Maandag 26 oktober
Online Workshop n.a.v. Release 20.3 en 20.4

Week 16 november 2020
Gebruikersdag 17 en 19 november van de Gebruikersvereniging MAIS.

7 en 8 juni 2021
Zijn wij aanwezig tijdens de Archiefdagen 2021