Film en geluid

Met de totaaloplossing die wij bieden kunnen geluids- en filmfragmenten afzonderlijk beluisterd en/of gezien worden maar ook in zijn geheel!

Natuurlijk moeten de film- en geluidsfragmenten voordat één en ander zichtbaar is op het internet eerst nauwkeurig beschreven worden.

Enkele voorbeelden:

- Het Utrechts Archief
- De Groninger Archieven
- Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
- Het Fries Filmarchief

film en geluid

 • Afzonderlijk of toch in z’n geheel, hoe zit dat?
  • Streaming video, state of art-oplossing

   Met de totaaloplossing van DE REE archiefsystemen kunt u uiteraard ook uw film- en geluidcollectie beschrijven, beheren en presenteren op internet.

   Voor uw audiovisuele materiaal hebben we in MAIS-(M)DWS (MAIS-(Meta)DataWebServices) functies voor het presenteren van films en filmfragmenten ontwikkeld, waarmee deze optimaal toegankelijk worden.

   In ons collectiebeheersysteem MAIS-Flexis kan van filmfragmenten worden aangegeven waar deze starten en hoe lang het betreffende fragment duurt. Daardoor kan in MAIS-(M)DWS een streaming video worden getoond waarbij de fragmenten afzonderlijk en de gehele film kan worden afgespeeld. Hierbij worden tijdens het afspelen de metadata van de fragmenten zichtbaar.

   Als via een zoekfunctie, die uiteraard instelbaar is, fragmenten worden gevonden wordt altijd de gehele film vertoond en worden de gevonden fragmenten gemarkeerd. Het opdelen en het  beschrijven van filmfragmenten is uiteraard niet verplicht. U kunt ook volstaan met alleen het beschrijven van de film en de film niet op te delen in fragmenten.

   De oplossing voor audiomateriaal is vergelijkbaar, uiteraard met uitzondering van het visuele aspect.

 • Automatische conversie naar het standaard formaat
  • Films worden getoond in het standaardformaat H.264 en geluid in AAC. Hierdoor zijn de films online streaming te bekijken in een flash-player (net als op Youtube). Doordat het een streaming-formaat is, kan er door de tijd gesprongen worden en kunnen fragmenten ook afzonderlijk bekeken worden.

   Films die in een afwijkend formaat worden aangeboden, worden door DE REE archiefsystemen automatisch geconverteerd naar het standaardformaat. Deze conversie kan de meest gangbare filmformaten aan, in totaal 41 video-formaten en 41 audio-formaten.

Agenda

Data online workshops 2022:

- 1e: Maandag 7 februari
  Release 22.1

- 2e: Dinsdag 10 mei
  MAIS-Flexis, MAIS-(M)DWS

- 3e: Woensdag 14 september
  Release 22.3

- 4e: Donderdag 10 november
  MAIS-Flexis, MAIS-(M)DWS

Gebruikersdag 2022:

We gaan er van uit dat deze fysiek kan worden georga-
niseerd op maandag 28 november. De locatie is nog niet bekend