Onze filosofie

De tijd van de grote ontdekkingsreizigers ligt ver achter ons. De wereld wordt steeds kleiner. Nieuws uit alle uithoeken dringt binnen seconden door tot in onze huiskamer en op onze mobiele telefoons.

En toch liggen er nog grote schatten te wachten om ontdekt te worden. De kennis over ons verleden, opgeslagen in duizenden archieven. Kennis waarmee we onze familiebanden kunnen terugvinden. Kennis waarmee we ons kunnen inleven in het bestaan van interessante personen. Kennis over onze streek, onze rechtstaat, onze geschiedenis.

Dit is wat ons boeit en hier willen wij ons steentje aan bijdragen.

folosofie zonnewijzer
Wat tijd niet oplost, is geen probleem. Wat de tijd overleeft, willen we goed bewaren.

 

 • Van studiezaal naar internet
  • Nog maar een dikke tien jaar geleden moest iedereen die een archief wilde raadplegen zich fysiek naar de studiezaal van het betreffende archief begeven, waar hij of zij door eindeloze archieftoegangen, catalogi en indexen moest bladeren in de hoop een aanknopingspunt te vinden. Dat gold niet alleen voor de wetenschappelijk geïnteresseerde archiefonderzoekers, maar voor iedereen die iets wilde opzoeken in de rijke kennisbron van onze gearchiveerde geschiedenis.

   Wat een enorm verschil met nu! Nu kan iedere wetenschapper of hobbyist op z’n eigen pc via één website een snel groeiend aantal inventarissen van archiefdiensten doorzoeken met full text zoekfuncties. In seconden komen resultaten tevoorschijn waarover een archiefonderzoeker  tien jaar geleden een gat in de lucht zou zijn gesprongen.

 • ‘Digitale blokkendoos’
  • Aan deze digitale revolutie in de archiefwereld ligt een heldere visie ten grondslag. De visie dat informatie op papieren lijsten en catalogi, en later in Word Perfect en Wordbestanden, pas echt toegankelijk en beheerbaar kan worden gemaakt door deze informatie te transformeren naar een andere structuur.

   Door de lineaire structuur, waarin alles achter elkaar staat, te converteren naar een digitale ‘blokkendoos’, waarin de informatie is opgedeeld in logische stukjes.
   Van papier en lineaire tekstformaten naar een database.

   De visie is tevens gebaseerd op het besef dat er zeer veel variatie is in het materiaal en de doelgroepen. Verschillende doelgroepen zijn geïnteresseerd in verschillende delen van het materiaal en sommigen zijn geïnteresseerd in alles.

   De voordelen van de database: eenmalige en eenduidige opslag van al het archiefmateriaal. Van daaruit kunnen eenvoudige en complexe selecties worden gemaakt, doorsneden of verzamelingen.

   De resultaten kunnen worden gesorteerd, gerubriceerd, getagd, gelabeld en geïndexeerd. En bovendien gepresenteerd in op het materiaal geënte weergaven.

   Daardoor wordt die informatie razendsnel doorzoekbaar en gemakkelijk exporteerbaar naar elk gewenst formaat, dus ook naar internet.

   En misschien wel de grootste winst: de databasetechniek maakt het mogelijk gegevens uit verschillende archieven aan elkaar te relateren.

 • Gekoppelde gegevens brengen het verleden tot leven
  • Bijvoorbeeld: iemand die een archief doorzoekt om meer te weten te komen over zijn overgrootvader, kan straks – en soms nu al – doorklikken naar zijn geboortebewijs, zijn huwelijksakte, de koopakte van zijn huis, een plattegrond van de straat waar hij woonde, naar krantenartikelen waarin zijn naam voorkomt, naar fotoalbums waarin hij staat afgebeeld en naar informatie over het bedrijf waar hij werkte.

   Dit alles wordt, en is deels al, mogelijk door de keuze om archieftoegangen en inventarissen in een database op te slaan.

   Zonder deze databasetechniek kunnen websites als archieven.nl en de vele websites van archiefdiensten, niet de snelle en flexibele zoekmogelijkheden bieden waardoor je nu al met één zoekopdracht in tientallen miljoenen beschrijvingen kunt zoeken.

 • One system to rule them all
  • Als automatiseringsbedrijf hebben wij ons toegelegd op de ontsluiting van deze boeiende archiefwereld. Wij ontwikkelen de modernste softwaresystemen om archiefbeheerders te helpen hun schatten gemakkelijker te kunnen beheren, ontsluiten en koppelen.

   Archieftoegangen, beeldbanken, audiovisuele collecties, bibliotheken, persoonsgegevens, administraties, krantenarchieven…, elk denkbaar archief of collectie kan met onze systemen worden beschreven, beheerd, gepubliceerd, geëxporteerd en gekoppeld.

   Wij hebben van het begin af aan bewust gekozen voor deze flexibiliteit.

   Het maakt niet uit wát je beschrijft, het gaat om de systematiek waarméé je iets beschrijft. En omdat wij er heilig in geloven dat steeds meer archieftoegangen, persoonsgegevens en catalogi  aan elkaar gekoppeld zullen worden, zijn wij ervan overtuigd dat de archiefwereld gebaat is bij één flexibel systeem.

 • De keuze die wij met MAIS Flexis maken, is dat wij geen keuze maken
  • Ons systeem voor archiefbeheer heet MAIS Flexis. Dit systeem is zeer uitgebreid en flexibel. Omdat het continu wordt doorontwikkeld, in nauwe samenspraak met een actieve gebruikersgroep, komen regelmatig uitbreidingen en nieuwe features voor alle gebruikers beschikbaar.

   Weinig gebruikers zullen alle functies benutten.

   Toch vinden wij juist de brede toepasbaarheid van ons systeem het grote voordeel.

   Kiezen voor een zo breed mogelijke functionaliteit betekent dat we de keuzemogelijkheden van onze klanten en gebruikers niet beperken, maar optimaal faciliteren.

   De keuze die we maken is dat we geen keuze maken.

Agenda

DE REE archiefsystemen is gesloten op:

- Tweede Paasdag
- Koningsdag
- Hemelvaartsdag
- Tweede Pinksterdag
- Eerste en Tweede Kerstdag
- Nieuwjaarsdag

Op 1 juni 2023 zijn wij vanwege de viering van ons 25-jarig jubileum vanaf 13.00 uur gesloten.

Workshops:

Woensdag 10 mei 2023
Dinsdag 12 september 2023
Maandag 6 november 2023

Gebruikersdag:

Maandag 27 november 2023 bij Het Utrechts Archief

 

Waar oud en nieuw samen komen

geldersarchief-overons

Met dank aan het
Gelders Archief

Denken / Bouwen / Doen / MAIS-Flexis

doxis-mf

Met dank aan Doxis