MAIS-Flexis is NEN 23081 compliant

NEN-ISO-23081

MAIS-Flexis is volledig NEN 23081 compliant. Deze internationaal erkende norm behandelt de principes voor het beheren van metagegevens voor archiefbescheiden en biedt een kader voor het definiëren van metagegevenselementen.

Met de NEN 23081 Verklaring van Compliance heeft u de garantie dat de applicatie MAIS-Flexis voldoet aan alle gestelde eisen vermeld in ISO 23081 en, waar nodig, de organisatorische implicaties van metadata-eisen kan faciliteren. 

Aanvullende toetsing op TMLO en het Toepassingsprofiel Rijksoverheid (TPR)

In MAIS-Flexis kunt u metadateren op een manier die volledig past bij de afspraken en vereisten zoals beschreven in de Richtlijn Metagegevens Rijksoverheid en de Toepassingsprofielen Metagegevens Rijksoverheid (TPR) en Metadatering Lokale Overheden (TMLO). Zo kunt u uw metadatamodel volgens overheidsrichtlijnen blijven hanteren terwijl u met MAIS-Flexis werkt. MAIS-Flexis is op zowel de Richtlijn als de Toepassingsprofielen getoetst en compliant bevonden.

Onafhankelijke toetsing

MAIS-Flexis wordt jaarlijks op de NEN 23081, de Richtlijn, de TPR en de TMLO getoetst door Van Bussel Document Services, met dr. G.J. van Bussel als onafhankelijk auditor.

Agenda

Data online workshops 2021:

- 4e: maandag 8 november,
  MAIS-Flexis en MAIS-
  (M)DWS, Release 21.4, LOD

Data online workshops 2022:

- 1e: Maandag 7 februari
  Release 22.1

- 2e: Dinsdag 10 mei
  MAIS-Flexis, MAIS-(M)DWS

- 3e: Woensdag 14 september
  Release 22.3

- 4e: Donderdag 10 november
  MAIS-Flexis, MAIS-(M)DWS

Gebruikersdag 2022:

We gaan er van uit dat deze fysiek kan worden georga-
niseerd op maandag 28 november. De locatie is nog niet bekend

Aanmelden nieuwsbrief