Opendata platform

Sinds een aantal jaren kunnen klanten via een aparte zoekingang opendata datasets aanbieden in verschillende formaten zoals als EAD, A2A, Dublin Core of universele XML. Deze zoekingangen zijn bedoeld voor individuele gebruikers om verschillende datasets te kunnen downloaden voor hergebruik.

Door het aanbieden van deze datasets is steeds meer behoefte ontstaan om dit ook aan te bieden via een API, zodat partijen datasets ook via geautomatiseerde processen kunnen benaderen, raadplegen of harvesten. DE REE archiefsystemen werkt daarom aan een platform waarop verschillende interfaces worden geboden om datasets geautomatiseerd te kunnen benaderen. Dit wordt een onafhankelijk platform om een uniforme oplossing aan te bieden en om controle te houden op de datasets en het gebruik van de bandbreedte en dataverkeer hiervan. We streven er naar om dit platform einde derde kwartaal 2022 op te leveren.

Agenda

DE REE archiefsystemen is gesloten op:
- Tweede Paasdag
- Koningsdag
- Hemelvaartsdag
- Tweede Pinksterdag
- Eerste en Tweede Kerstdag
- Nieuwjaarsdag

Data online workshops 2022:

- 3e: Woensdag 14 september
  Release 22.3
- 4e: Donderdag 10 november
  MAIS-Flexis, MAIS-(M)DWS

Gebruikersdag 2022:

We gaan er van uit dat deze fysiek kan worden georga-
niseerd op maandag 12 december bij Het Utrechts
Archief aan de Hamburger-
straat 28 te Utrecht.

Aanmelden nieuwsbrief