Vooruitblik Release 21.2

Release 21.2 zal een release zijn waarin we ons focussen op de vervolgontwikkeling en verbeteringen in de achtergrond. Zo wordt er onder andere gewerkt aan een consistentere styling en een upgrade aan de tabellen, waardoor o.a. de multiselect-functies beter toegepast en uitgebreid kunnen worden.

Tevens voeren we in deze release meerdere kleine verbeteringen door op verschillende pagina’s die gemeld zijn door onze klanten.

Tot slot willen we dit kwartaal bij alle SaaS-klanten de P:-schijf, als vervanger van de N:-schijf, installeren.

Agenda

DE REE archiefsystemen is gesloten op:
- Tweede Paasdag
- Koningsdag
- Hemelvaartsdag
- Tweede Pinksterdag
- Eerste en Tweede Kerstdag
- Nieuwjaarsdag

Data online workshops 2022:

- 3e: Woensdag 14 september
  Release 22.3
- 4e: Donderdag 10 november
  MAIS-Flexis, MAIS-(M)DWS

Gebruikersdag 2022:

We gaan er van uit dat deze fysiek kan worden georga-
niseerd op maandag 12 december bij Het Utrechts
Archief aan de Hamburger-
straat 28 te Utrecht.

Aanmelden nieuwsbrief