Workshops 2021

De workshops die we het afgelopen jaar hebben georganiseerd, deels gekoppeld aan de nieuwe Releases, deels ter na- en bijscholing MAIS-Flexis en MAIS-(M)DWS zijn goed ontvangen. klas

Door Covid-19 werden we gedwongen deze workshops online aan te bieden. Dat is niet alleen ons goed bevallen, ook de deelnemers aan deze workshop hebben dat zo ervaren. Ook de begeleidende filmpjes zijn goed ontvangen. 

Dit is dan ook de reden dat wij volgend jaar, 2021, opnieuw de 4 workshops gaan aanbieden, in eerste instantie online. Het programma en de agenda is logischerwijs nog niet bekend, de data hebben we al wel geprikt.

Wilt u ook volgend jaar niets missen van de nieuwe functionaliteiten dan doet u er verstandig aan uw agenda nu al te blokkeren op:

  • Donderdag 4 februari, Release 21.1
  • Woensdag 21 april, MAIS-Flexis en MAIS-(M)DWS 
  • Dinsdag 7 september, Release 21.3
  • Maandag 8 november, MAIS-Flexis en MAIS-(M)DWS

Agenda

Data online workshops 2021:

- 4e: maandag 8 november,
  MAIS-Flexis en MAIS-
  (M)DWS, Release 21.4, LOD

Data online workshops 2022:

- 1e: Maandag 7 februari
  Release 22.1

- 2e: Dinsdag 10 mei
  MAIS-Flexis, MAIS-(M)DWS

- 3e: Woensdag 14 september
  Release 22.3

- 4e: Donderdag 10 november
  MAIS-Flexis, MAIS-(M)DWS

Gebruikersdag 2022:

We gaan er van uit dat deze fysiek kan worden georga-
niseerd op maandag 28 november. De locatie is nog niet bekend

Aanmelden nieuwsbrief