MAIS-(M)DWS Veranderingen

Per 1 november is MAIS-(M)DWS geüpdatet. Er zijn vele aanpassingen
gedaan met betrekking tot de Wet digitale toegankelijkheid.Logo MAIS-MDWS Aan deze
wijzigingen zult u op het oog weinig zien, maar voor websitebezoe-
kers die gebruik maken van hulpsoftware zal MAIS-(M)DWS een stuk
toegankelijker zijn. 

Voorafgaand aan de updates zijn alle websites getest of de aanpassingen nog gevolgen zouden hebben op de weergave van MAIS-(M)DWS binnen uw website. Indien er afwijkingen waren heeft u vooraf aan de update hierover nog bericht ontvangen. Mocht u zelf iets hebben ontdekt na de update, maar heeft u geen bericht van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Agenda

Data online workshops 2021:

- 4e: maandag 8 november,
  MAIS-Flexis en MAIS-
  (M)DWS, Release 21.4, LOD

Data online workshops 2022:

- 1e: Maandag 7 februari
  Release 22.1

- 2e: Dinsdag 10 mei
  MAIS-Flexis, MAIS-(M)DWS

- 3e: Woensdag 14 september
  Release 22.3

- 4e: Donderdag 10 november
  MAIS-Flexis, MAIS-(M)DWS

Gebruikersdag 2022:

We gaan er van uit dat deze fysiek kan worden georga-
niseerd op maandag 28 november. De locatie is nog niet bekend

Aanmelden nieuwsbrief