GV-dagen op 17 en 19 november – Back to Basics

Aan de filmpjes wordt nu de laatste hand gelegd. Hebt u zich nog niet ingeschreven? Dit kunt u nog doen t/m donderdag 12 november a.s.

Alle deelnemers aan de GV-dagen zullen separaat van deze nieuwsbrief nog een mailing ontvangen.

klas

Agenda

Data online workshops 2021:

- 4e: maandag 8 november,
  MAIS-Flexis en MAIS-
  (M)DWS, Release 21.4, LOD

Data online workshops 2022:

- 1e: Maandag 7 februari
  Release 22.1

- 2e: Dinsdag 10 mei
  MAIS-Flexis, MAIS-(M)DWS

- 3e: Woensdag 14 september
  Release 22.3

- 4e: Donderdag 10 november
  MAIS-Flexis, MAIS-(M)DWS

Gebruikersdag 2022:

We gaan er van uit dat deze fysiek kan worden georga-
niseerd op maandag 28 november. De locatie is nog niet bekend

Aanmelden nieuwsbrief