Een korte terugblik op 2019 en de verwachtingen voor 2020

  logo MF en MI

Terugblik 

MAIS-Flexis 

Er zijn dit jaar opnieuw grote stappen gezet in de ontwikkeling van de web interface van MAIS-Flexis, die op termijn de desktopapplicatie zal vervangen. De nieuwste versie bevat inmiddels naast alle functionaliteit voor Beschrijven ook de module Behoud, de Aanvraagregistratie en de Pashouderregistratie (voorheen Bezoekersregistratie). Extra goed nieuws is dat MAIS-Flexis dit jaar compliant is verklaard met de ISO 23081 norm voor metadatering. Tezamen met de NEN 2082 voldoet MAIS-Flexis nu aan alle eisen voor archiveringsfunctionaliteiten, inclusief compatibiliteitseisen voor TMLO, TPR en TpRO. 

De SaaS-oplossing 

Het jaar 2019 zag weer een groot aantal SaaS-migraties. Afnemers die overstappen van On Premise naar de SaaS, ervaren direct voordelen zoals meer vrije opslagruimte en snelle reactie- en implementatietijden. SaaS-gebruikers worden door ons volledig voorzien van de laatste upgrades en patches, zodra deze beschikbaar komen. Wilt u meer informatie over de SaaS-oplossing en de voordelen die u hiervan heeft, kijk dan hier

MAIS-eDepot 

MAIS-eDepot is dit jaar volledig ED3 compliant verklaard en voldoet daarmee aantoonbaar aan alle eisen binnen het toetsingskader Duurzaam Digitaal Depot van de LOPAI werkgroep ED3. Ook is het afgelopen jaar de Ingestfunctionaliteit uitgebreid, zodat u nu gevalideerde TMLO datasets nog beter kunt importeren. De eerste implementaties van MAIS-eDepot zijn inmiddels met succes afgerond. 

MAIS-(M)DWS 

Ook op het gebied van MAIS-(M)DWS is er veel gebeurd. Zo wijzen we u graag op de verbeterde mobiele weergave van MAIS-(M)DWS op uw smartphone en tablet. Ook de look is aangepast: de oude iconen in de applicatie zijn vernieuwd en ondergebracht in een eenvoudig te hanteren uitklapmenu. Uiterlijk 6 januari worden de iconen ook op uw website of in de plug-in door ons vervangen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, neemt u dan alstublieft vóór die datum hierover contact met ons op. 

Persistent Identifiers 

DE REE archiefsystemen biedt sinds 2016 de mogelijkheid om archiefbeschrijvingen bij publicatie op MAIS-(M)DWS te voorzien van Persistent Identifiers (PIDs). PIDs zijn een uitermate geschikt middel ter verduurzaming van webadressen en voorkoming van linkrot; toch zien we vooralsnog een marginale toename in het gebruik ervan. Indien u nog geen gebruik maakt van PIDs, willen we u graag aanmoedigen deze toch te implementeren. 

Overeenkomsten met DE REE archiefsystemen 

Het afgelopen jaar hebben we, in samenwerking met de Gebruikersvereniging MAIS, de standaard Licentieovereenkomst volledig geactualiseerd. De vernieuwde versie van de overeenkomst houdt rekening met de eisen die gesteld worden door de AVG, de GIBIT en de ARBIT. Daarnaast biedt DE REE archiefsystemen vanaf 2020 een Escrow-regeling aan. Mocht u hierover meer informatie willen, neemt u dan gerust contact met ons op. 

Vooruitblik op 2020 

logo MF en MI

MAIS-Flexis 

In 2020 zetten we uiteraard de transitie naar een volledig webbased MAIS-Flexis voort. De nadruk ligt hierbij op de ontwikkeling van Logistiek beheer en de doorontwikkeling van Applicatiebeheer en Ingestfunctionaliteit. Daarnaast lopen er projecten gericht op het in gebruik nemen van Linked Open Data en thesauri. Net als in het afgelopen jaar brengen we elk kwartaal een nieuwe release uit voor MAIS-Flexis. 

MAIS-(M)DWS 

Naast het uitbreiden van de functionaliteit met de hierboven al genoemde thesauri en Linked Open Data, staan er voor komend jaar ook grafische verbeteringen gepland voor onder meer beeldmateriaal, kranten, transcripties, films en videotulen. De presentatie- en zoekfuncties voor full-text doorzoekbaar digitaal materiaal zullen eveneens worden uitgebreid. Voor archiefvormers en andere belanghebbenden wordt het mogelijk gebruik te maken van een klantenportaal; hierover zult u te zijner tijd nader geïnformeerd worden. 

Integratie van MAIS-Flexis en MAIS-(M)DWS 

Op dit moment zijn wij bezig om de communicatie tussen MAIS-Flexis en MAIS-(M)DWS te optimaliseren. Zo kunt u straks toegangen automatisch uploaden van MAIS-Flexis naar MAIS-(M)DWS, zonder dat u daarbij nog hoeft in te loggen op de Toolbox. Ook wordt het mogelijk om collecties zelfstandig te presenteren in MAIS-(M)DWS. Voor uw beperkt openbaar archief (gedigitaliseerd én digital born) kunt u vanaf komend jaar gebruik maken van Raadpleegorganisaties. Met behulp van Raadpleegorganisaties kunt u naast de openbaarheidsrestricties op materiaalniveau, ook aanvullende inzagerechten en -beperkingen toepassen op specifieke categorieën gebruikers. Zo kunt u uw materiaal gedifferentieerder en gerichter ontsluiten. 

Workshops 

Wij zijn voornemens twee keer per jaar een workshop aan te bieden om nieuwe functionaliteit te presenteren. Deze staan nu gepland op 9 maart en 26 oktober, zie de agenda.

Agenda

Maandag 26 oktober
Online Workshop n.a.v. Release 20.3 en 20.4

Week 16 november 2020
Gebruikersdag 17 en 19 november van de Gebruikersvereniging MAIS.

7 en 8 juni 2021
Zijn wij aanwezig tijdens de Archiefdagen 2021

Aanmelden nieuwsbrief