MAIS-Flexis is NEN 23081 compliant

NEN-ISO-23081

MAIS-Flexis is volledig NEN 23081 compliant. Deze internationaal erkende norm behandelt de principes voor het beheren van metagegevens voor archiefbescheiden en biedt een kader voor het definiëren van metagegevenselementen.

Met de NEN 23081 Verklaring van Compliance heeft u de garantie dat de applicatie MAIS-Flexis voldoet aan alle gestelde eisen vermeld in ISO 23081 en, waar nodig, de organisatorische implicaties van metadata-eisen kan faciliteren. 

Aanvullende toetsing op TMLO en het Toepassingsprofiel Rijksoverheid (TPR)

In MAIS-Flexis kunt u metadateren op een manier die volledig past bij de afspraken en vereisten zoals beschreven in de Richtlijn Metagegevens Rijksoverheid en de Toepassingsprofielen Metagegevens Rijksoverheid (TPR) en Metadatering Lokale Overheden (TMLO). Zo kunt u uw metadatamodel volgens overheidsrichtlijnen blijven hanteren terwijl u met MAIS-Flexis werkt. MAIS-Flexis is op zowel de Richtlijn als de Toepassingsprofielen getoetst en compliant bevonden.

Onafhankelijke toetsing

MAIS-Flexis wordt jaarlijks op de NEN 23081, de Richtlijn, de TPR en de TMLO getoetst door Van Bussel Document Services, met dr. G.J. van Bussel als onafhankelijk auditor.

Agenda

DE REE archiefsystemen is gesloten op:

- Tweede Paasdag
- Koningsdag
- Hemelvaartsdag
- Tweede Pinksterdag
- Eerste en Tweede Kerstdag
- Nieuwjaarsdag

Gebruikersdag 2022:

Deze wordt georganiseerd op maandag 12 december a.s.
bij Het UtrechtsArchief aan de
Hamburgerstraat 28 te Utrecht.

Aanmelden nieuwsbrief