Terugkijken op de gebruikersdag van de GV-MAIS op 22 november j.l.

GV-dag 2018

Vorige week donderdag 22 november vond de jaarlijkse gebruikersdag van de GV-MAIS plaats. Opnieuw mochten wij, tot onze tevredenheid, rekenen op een grote opkomst! 

Met zo’n 75 man/vrouw waren wij te gast bij het Utrechts Archief.

Na een opwarmende kop koffie met bijbehorend koekje, opende Gerard Mulder, directeur van DE REE archiefsystemen de dag.

Terugblikken en vooruitkijken

Gerard stond uitgebreid stil bij wat DE REE het afgelopen jaar ontwikkeld en bereikt heeft, zowel voor wat betreft MAIS-Flexis als ook MAIS-(M)DWS.
Daar wij niet graag in het verleden blijven hangen maar altijd onze blik ook op de toekomst hebben gericht, werd ook verteld wat men het komend jaar, van ons kan verwachten. 

Met name de sheet waarop de statistieken van MAIS-(M)DWS/archieven.nl werden gepresenteerd zorgde voor verbazing. Niemand had ooit kunnen bevroeden dat er dagelijks 220.000 nieuwe records en 20.000 nieuwe scans bij kwamen en dat er 600.000 records per dag worden bijgewerkt. 
In MAIS-(M)DWS staan momenteel 197 miljoen archiefbeschrijvingen met 2,1 miljard geïndexeerde en doorzoekbare velden.
Dat zijn natuurlijk ook aantallen die nauwelijks voorstelbaar zijn.

Los van de ontwikkelingen binnen MAIS-Flexis en MAIS-(M)DWS refereerde Gerard ook aan de ISO 27001. Dit tijdrovende traject, een formalisering van de werkwijze van DE REE, is nagenoeg afgerond.  

De ISO 27001is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met ISO 27001 certificering laten we u zien dat wij voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. Met ingang van de Algemene verordening persoonsgegevens in Europa worden de regels rondom gegevensbescherming aangescherpt. 

Niet alleen wij vinden het heel erg belangrijk hieraan te voldoen, ook voor de aanbestedende diensten is dit steeds vaker een zeer essentieel en zwaarwegend onderdeel.

Voordrachten

Daarna was het woord aan de voorzitter van de werkgroepen MAIS-Flexis, Annelot Vijn, en namens de voorzitter van de werkgroep MAIS-(M)DWS, Jeroen Trispel, om te vertellen over de rol en de werkwijze van de betreffende werkgroep. Wij hopen ten zeerste dat daarmee de drempel om de werkgroepen te benaderen en hen van input te voorzien, wordt verlaagd.

Rosanne ten Caat, consultant DE REE archiefsystemen, verzorgde een presentatie rondom de ontwikkelingen van de behoudsmodule. De ‘kennisleveranciers’ werden hierbij in het zonnetje gezet. Zij stond stil bij de doelstellingen van de behoudsmodule en de processtappen in de behoudsmodule. De behoudsmodule komt in de eerstvolgende versie van MAIS-Flexis 9 beschikbaar.

Karel Engbers, consultant DE REE archiefsystemen, nam ons die dag bij de hand en vertelde ons, met de AVG in het achterhoofd, over de bezoekersregistratie in MAIS-Flexis. ’s Middags gaf hij samen met Monique van der Linden, adviseur digitale informatie RCH Vecht en Venen, een presentatie over hun gezamenlijke ervaringen rondom de opname van archiefmateriaal in het e-depot van het RHC Vecht en Venen. 

Alle hierboven genoemde presentaties zijn voor (geregistreerde) gebruikers als pdf-document te downloaden.

Ervaringen

Tijdens de ‘nazit’, de borrel, constateerden de aanwezigen dat het een leuke en leerzame dag was geweest.

Dat is als organisator van de gebruikersdag GV-MAIS natuurlijk altijd erg leuk om te horen. Daar doen we het per slot van rekening voor. Tevreden keerden wij dan ook terug naar Groningen. Volgend jaar weer een gebruikersdag, we kijken er nu al naar uit. 

Agenda

Op 19 en 20 september 2019
zijn wij aanwezig in Oostende bij Informatie aan Zee.

donderdag 28 november 2019
Gebruikersdag GV-MAIS bij Het Utrechts Archief

Aanmelden nieuwsbrief