Rotterdamse (open) data

Auteur: Daniël van Bokhoven van het Stadsarchief Rotterdam

Recent zijn de adresboeken van Rotterdam digitaal op tekst doorzoekbaar gemaakt en van een meer dan 10 jaar oude omgeving verhuisd naar MAIS-Flexis van DE REE archiefsystemen. Ze kunnen nu op verschillende manieren doorzocht worden, zowel binnen de website van het Stadsarchief Rotterdam als via archieven.nl.   De adresboeken zijn beschikbaar voor de periode van 1808–1939 en bevatten overzichten van bedrijven en personen per beroepsgroep en per straat. In latere versies kwam daar informatie over het gemeentebestuur, de gegoede burgerij en de rechtelijke en militaire macht bij en overzichten van personen alfabetisch op achternaam.

Nu de adresboeken gereed zijn, wordt gewerkt aan het opnieuw publiceren van de notariële akten van Rotterdam en de voormalige gemeenten. In totaal zijn zo’n 170.000 akten beschreven in een regest, een korte samenvatting van de akte. Na de notariële akten zullen vele andere nadere toegangen volgen.

Met het publiceren via MAIS-Flexis zullen de indexen ook beschikbaar komen als open data. Het Stadsarchief heeft vorig jaar geëxperimenteerd met het aanbieden van open data om te kijken hoe te voldoen aan de Wet Hergebruik Overheidsinformatie. Van dit experiment hebben we geleerd dat proactief aanbieden van datasets inderdaad hergebruik oplevert. We kwamen er ook achter dat we onze datasets nog niet uniform genoeg beheerden en dat ze vaak onbeschreven bleken te zijn. Er waren geen of weinig metadata over de sets vastgelegd.

Door gebruik te maken van de open data mogelijkheden die MAIS-Flexis biedt wil het Stadsarchief de data op een standaard manier aanbieden.

Agenda

Donderdag 17 september
Workshop / nascholing o.a. Beschrijven en MAIS-(M)DWS 

Maandag 26 oktober
Workshop n.a.v. release 20.3, programma nog niet bekend

7 en 8 juni 2021
Zijn wij aanwezig tijdens de Archiefdagen 2021

Aanmelden nieuwsbrief