Rotterdamse (open) data

Auteur: Daniël van Bokhoven van het Stadsarchief Rotterdam

Recent zijn de adresboeken van Rotterdam digitaal op tekst doorzoekbaar gemaakt en van een meer dan 10 jaar oude omgeving verhuisd naar MAIS-Flexis van DE REE archiefsystemen. Ze kunnen nu op verschillende manieren doorzocht worden, zowel binnen de website van het Stadsarchief Rotterdam als via archieven.nl.   De adresboeken zijn beschikbaar voor de periode van 1808–1939 en bevatten overzichten van bedrijven en personen per beroepsgroep en per straat. In latere versies kwam daar informatie over het gemeentebestuur, de gegoede burgerij en de rechtelijke en militaire macht bij en overzichten van personen alfabetisch op achternaam.

Nu de adresboeken gereed zijn, wordt gewerkt aan het opnieuw publiceren van de notariële akten van Rotterdam en de voormalige gemeenten. In totaal zijn zo’n 170.000 akten beschreven in een regest, een korte samenvatting van de akte. Na de notariële akten zullen vele andere nadere toegangen volgen.

Met het publiceren via MAIS-Flexis zullen de indexen ook beschikbaar komen als open data. Het Stadsarchief heeft vorig jaar geëxperimenteerd met het aanbieden van open data om te kijken hoe te voldoen aan de Wet Hergebruik Overheidsinformatie. Van dit experiment hebben we geleerd dat proactief aanbieden van datasets inderdaad hergebruik oplevert. We kwamen er ook achter dat we onze datasets nog niet uniform genoeg beheerden en dat ze vaak onbeschreven bleken te zijn. Er waren geen of weinig metadata over de sets vastgelegd.

Door gebruik te maken van de open data mogelijkheden die MAIS-Flexis biedt wil het Stadsarchief de data op een standaard manier aanbieden.

Agenda

Data online workshops 2021:

- 4e: maandag 8 november,
  MAIS-Flexis en MAIS-
  (M)DWS, Release 21.4, LOD

Data online workshops 2022:

- 1e: Maandag 7 februari
  Release 22.1

- 2e: Dinsdag 10 mei
  MAIS-Flexis, MAIS-(M)DWS

- 3e: Woensdag 14 september
  Release 22.3

- 4e: Donderdag 10 november
  MAIS-Flexis, MAIS-(M)DWS

Gebruikersdag 2022:

We gaan er van uit dat deze fysiek kan worden georga-
niseerd op maandag 28 november. De locatie is nog niet bekend

Aanmelden nieuwsbrief