Ook het Regionaal Archief Rivierenland neemt deel aan MijnStudiezaal.nl

Martin de BruijnHet is nu ongeveer twee maanden geleden, dat Martin de Bruijn (41) als hoofd Externe Dienstverlening namens het RAR een eerste bericht plaatste op MijnStudiezaal.nl. Dit was het startsein voor een proefperiode waarin het RAR kennismaakte met een nieuwe vorm van digitale dienstverlening aan online archiefbezoekers. Martin: “Op de website MijnStudiezaal.nl kunnen onze online bezoekers vragen stellen over het onderzoek waar ze op dat moment mee bezig zijn. Steeds meer archiefbezoekers doen naast het onderzoek in onze studiezaal ook online (voorbereidend) archiefonderzoek. Ook deze bezoekers willen we graag nog sneller en beter op weg helpen’’.

Het platform MijnStudiezaal

MijnStudiezaal.nl is een platform wat tot stand is gekomen uit een samenwerking tussen DE REE archiefsystemen en de werkgroep MAIS-(M)DWS. MAIS-Flexis is het archiefbeheersysteem waarin het RAR haar archieven en collecties beheert en op de website ontsluit. DE REE archiefsystemen is de leverancier van dit archiefbeheersysteem. De Bruijn: “Het is een goede ontwikkeling dat nieuwe producten samen met de professionals uit het archievenwerkveld worden ontwikkeld. Deze mensen staan dichtbij de archiefbezoekers. De ontwikkelde producten vinden daardoor een betere aansluiting bij de wensen en verwachtingen van onze archiefbezoekers.”

Online dossiers op basis van archiefstukken

“Naast een interactief platform waarop bezoekers en archiefdiensten met elkaar in contact kunnen komen, is het ook mogelijk om online dossiers aan te maken op basis van archiefstukken, die je online hebt gevonden op de verschillende websites van de archiefdiensten. We hebben deze functie ‘Favoriet maken’ genoemd. Hiermee heb je altijd de voor jouw onderzoek relevante archiefstukken bij de hand” aldus Kevin van Tuil, voorzitter van de werkgroep MAIS-(M)DWS en eveneens werkzaam bij het Regionaal Archief Rivierenland. “We zijn nog niet klaar: we gaan verder met het bedenken en verder ontwikkelen van functies die onze archiefbezoekers ondersteunen bij het uitvoeren van online archiefonderzoek.”

RAR en het Gelders Archief, wie volgt?

Naast het RAR heeft ook het Gelders Archief de functies van MijnStudiezaal.nl toegevoegd aan haar rijtje met digitale communicatiekanalen. Het is dan ook geen toeval, dat deze twee archiefdiensten momenteel samen gesprekken voeren over het verder professionaliseren van de dienstverlening rondom MijnStudiezaal.nl. De Bruijn: “Het platform is beschikbaar, het is nu de taak aan ons als archiefdiensten om verder invulling te geven aan dit platform en daarover afspraken vast te leggen. Andere archiefdiensten die zich bij deze gesprekken willen aansluiten zijn uiteraard welkom.”

mijnstudiezaal- RAR.2Evaluatie

Tijdens een evaluatie, die naar aanleiding van de proefperiode heeft plaatsgevonden, heeft het RAR besloten om door te gaan met de dienstverlening via MijnStudiezaal.nl. Tot slot vertelt Martin: “Natuurlijk zijn er nog zaken die we net even op een andere manier ingericht zouden willen zien, omdat we denken dat het bijdraagt  aan het gebruiksgemak voor onze archiefbezoekers. Hiervoor hebben we inmiddels suggesties gedaan aan de werkgroep MAIS-(M)DWS. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze suggesties een uitwerking zullen vinden op MijnStudiezaal.nl”.

Foto’s:
1) Martin de Bruijn plaatst als hoofd Externe Dienstverlening namens het RAR een eerste bericht op MijnStudiezaal.nl.
2) Medewerkers van het RAR die een bijdrage leveren aan de dienstverlening via MijnStudiezaal.nl. Afwezig op foto: Martin de Bruijn.

Agenda

DE REE archiefsystemen is gesloten op:

- Tweede Paasdag
- Koningsdag
- Hemelvaartsdag
- Tweede Pinksterdag
- Eerste en Tweede Kerstdag
- Nieuwjaarsdag

Op 1 juni 2023 zijn wij vanwege de viering van ons 25-jarig jubileum vanaf 13.00 uur gesloten.

Workshops:

Donderdag 16 februari 2023
Woensdag 10 mei 2023
Dinsdag 12 september 2023
Maandag 6 november 2023

Gebruikersdag:

Maandag 27 november 2023 bij Het Utrechts Archief

 

Aanmelden nieuwsbrief