MAIS-Flexis, een NEN-ISO 16175-compliant applicatie

Stempel ISO 16175

In de afgelopen maanden heeft Van Bussel Document Services, in de persoon van dr. G.J. van Bussel, als onafhankelijk auditor van de norm NEN-ISO 16175, MAIS-Flexis getoetst aan de eisen, zoals die zijn gesteld aan archiveringsfunctionaliteiten in NEN-ISO 16175. Tijdens deze toets is geconstateerd dat MAIS-Flexis als metadata-systeem voldoet aan de eisen zoals gesteld en als zodanig beschouwd mag worden als NEN-ISO 16175-compliant applicatie.

Deze is in 2022 opnieuw verlengd en geldig tot december 2025.

Zorgvuldig record management

U zult begrijpen dat wij daar trots op zijn en u hiermee zekerheid kunnen geven over de kwaliteit van ons product in relatie tot zorgvuldig record management.

Wat zegt dat, NEN-ISO 16175?

Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 1: Overzicht en de verklaring inzake basisbeginselen.

De norm NEN-ISO 16175 biedt principes en functionele eisen voor software om digitale informatie te creëren en te beheren in kantooromgevingen, die internationaal zijn afgesproken in de International Council on Archives (ICA).

Dit eerste deel NEN-ISO 16175-1 geeft een overzicht en beschrijft de principes voor het beheer van records in een digitale omgeving.

Het tweede deel NEN-ISO 16175-2 geeft de functionele eisen voor softwaresystemen voor recordsmanagement.

In het derde deel NEN-ISO 16175-3 staan de functionele eisen voor het informatiebeheer in bedrijfssystemen.”.
* bron: https://www.noraonline.nl/wiki/NEN-ISO_16175-1

Lees meer over de norm.

Agenda

DE REE archiefsystemen is gesloten op:

- Tweede Paasdag
- Koningsdag
- Hemelvaartsdag
- Tweede Pinksterdag
- Eerste en Tweede Kerstdag
- Nieuwjaarsdag

Op 1 juni 2023 zijn wij vanwege de viering van ons 25-jarig jubileum vanaf 13.00 uur gesloten.

Workshops:

Woensdag 10 mei 2023
Dinsdag 12 september 2023
Maandag 6 november 2023

Gebruikersdag:

Maandag 27 november 2023 bij Het Utrechts Archief

 

Aanmelden nieuwsbrief