Certificeringen

Lees meer: Certificeringen

Vacatures 2020

Wij zijn altijd op zoek naar talentvolle developers.
Lees meer>>

 

     Logo DE REE klein met pay offLogo ANL - compleet

         

Harde schijf formulier

Het aanleveren van data

Zodra uw organisatie data naar ons kantoor of naar één van onze medewerkers stuurt met het verzoek hier iets mee te doen, wordt dit beschouwd als een opdracht tot verwerking zoals gedefinieerd in de AVG. DE REE archiefsystemen neemt geen verantwoordelijkheid voor de beveiliging van data tijdens de aanlevering hiervan, tot het moment van ontvangst. Bij aanlevering van data adviseert DE REE archiefsystemen daartoe een beveiligd kanaal te gebruiken.

Lees meer: Harde schijf formulier

Vacature(s)

Wij zijn op zoek naar een webdeveloper en naar een consultant.

Certificering

Waarom een ISO 27001 certificaat?

DE REE verwerkt onder meer niet-openbare en persoonsgerelateerde data van zowel commerciële als overheidsinstanties. Het is van het grootste belang om deze waardevolle informatie passend te beschermen. Met het certificaat wil DE REE garanderen naar haar klanten dat het vertrouwen dat ze in ons stellen terecht is.

Lees meer: Certificering

Notice en Take Down

Notice en Take Down procedure

DE REE heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat niets op haar website in strijd is met de huidige wetgeving. Mocht u stuiten op inhoud op de website die volgens u een inbreuk vormt op rechten die u bezit, dan wordt u verzocht dit kenbaar te maken aan DE REE met behulp van het hieronder opgenomen formulier (link naar formulier). In het formulier staat aangegeven welke informatie DE REE nodig heeft om te kunnen nagaan op welk materiaal uw klacht betrekking heeft. Wij streven ernaar binnen 14 kalenderdagen, maar uiterlijk binnen een maand, op uw melding reageren.

Lees meer: Notice en Take Down

Cookies

DE REE maakt op deze website uitsluitend gebruik van session cookies. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. De functie van de cookies is te verdelen in:

Veiligheid: Deze cookies stellen ons in staat om de gebruiker veilige toegang te geven tot zijn of haar account.

Lees meer: Cookies

Webapplicatie - Webbased, gebruiksvriendelijk en intuïtief

Webapplicatie van MAIS-Flexis

De Webapplicatie van MAIS-Flexis is webbased, werkt nog intuïtiever en heeft een moderne 'look and feel'.

Beschrijven webappl

Webapplicatie, Webbased en veilig!

De Webapplicatie van MAIS-Flexis is bereikbaar via HTTPS, wat betekent dat alle gegevens via een veilige versleutelde verbinding uitgewisseld worden. Daarnaast werken we met een 2-factor-authenticatie, is het versterken van wachtwoorden in te stellen en heeft het applicatiemenu een nieuw onderdeel Acces logging, dit geeft inzicht in alle inlogpogingen op de Webapplicatie.

Lees meer: Webapplicatie - Webbased, gebruiksvriendelijk en intuïtief

MAIS-Flexis

Het allround systeem om archieven en collecties te beheren.

MAIS-Flexis wordt gebruikt door vele toonaangevende archiefdiensten en collectiebeherende instellingen. Het is het allround systeem om archieven en collecties te beheren en te beschrijven. Wist u dat 70% - 80% van al het in Nederland bestaande, historische archiefmateriaal inmiddels al met behulp van MAIS-Flexis is ontsloten?

Lees meer: MAIS-Flexis

Agenda

Data online workshops 2021:

- 4e: maandag 8 november,
  MAIS-Flexis en MAIS-
  (M)DWS, Release 21.4, LOD

Data online workshops 2022:

- 1e: Maandag 7 februari
  Release 22.1

- 2e: Dinsdag 10 mei
  MAIS-Flexis, MAIS-(M)DWS

- 3e: Woensdag 14 september
  Release 22.3

- 4e: Donderdag 10 november
  MAIS-Flexis, MAIS-(M)DWS

Gebruikersdag 2022:

We gaan er van uit dat deze fysiek kan worden georga-
niseerd op maandag 28 november. De locatie is nog niet bekend

Aanmelden nieuwsbrief