Open Data aanbieden bij het Netwerk Digitaal Erfgoed

Open Data aanbieden bij het Netwerk Digitaal Erfgoed

Tijdens de gebruikersdag in het najaar van 2023 is ons nieuwe platform opendata gepresenteerd. In een eerder artikel hebben we ook aandacht besteed aan enkele kentallen aangaande Open Data.

Indien aan een toegang een open licentie wordt gekoppeld en de toegang wordt gepubliceerd via MAIS-(M)DWS, wordt er elk weekend een Open Data-bestand aangemaakt.
Er zijn enkele aandachtspunten voor het aanbieden van Open Data-bestanden.

 • Er moet een Open Data licentie aan de toegang worden gekoppeld, bijvoorbeeld CC0.
 • Deze Open Data licentie moet ook worden uitgevoerd middels de tag fnc_lic(1)+=+.
 • Indien de toegang is voorzien van een beperkt toegankelijke status, wordt er geen Open Data-bestand aangemaakt.

Als aan deze ‘voorwaarden’ wordt voldaan, wordt er in het weekend een Open Data-bestand aangemaakt. Dit Open Data-bestand wordt gepubliceerd op ons Open Data-portaal. Het Open Data-bestand wordt opgeslagen op MAIS-DDO.

Let op: na publicatie van een Open Data-bestand is deze direct door derden te (her)gebruiken. Je moet ervan uitgaan dat eenmaal gepubliceerd deze direct wordt (her)gebruikt. Eenmaal gepubliceerd is het beschikbaar en daarmee is het verwijderen min of meer onmogelijk. ‘Bezint eer gij begint’ is het adagium. Neem contact op met support@de-ree.nl indien een eenmaal gepubliceerd Open Data-bestand moet worden verwijderd als dit foutief is gepubliceerd. Realiseer je dat het bestand in kwestie al oneindig vaak gebruikt kan zijn door derden.

Schematisch ziet het proces er als volgt uit:

Open Data

‘Doorsluizen’ van het Open Data-bestand naar het Netwerk Digitaal Erfgoed

Het is mogelijk om het open data-bestand door te sluizen naar het Datasetregister van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Het open data-bestand zelf wordt niet doorgesluisd, maar alleen enkele gegevens en de permalink naar het bestand op ons open data portaal. Feitelijk is het niets meer dan een verwijzing.
Allereerst is het een keuze om de open data door te sluizen naar het NDE-dataset register. Hiervoor is een standaard werkopdracht beschikbaar van € 0,– waarbij u aangeeft dat u akkoord bent met het doorsluizen.
Ten tweede moet het open data-bestand beschikbaar zijn op ons open data portaal.
Ten derde stellen wij een aantal voorwaarden aan het open data-bestand die zijn gebaseerd op de DCAT-DNOL, versie 1.1-standaard verplicht. De belangrijkste voorwaarden zijn dat er een reeks aan verplichte metadata moet worden meegegeven in het push bericht naar het NDE Datasetregister. De verplichte metadatavelden zijn uitvoerig beschreven in de handleiding. Kort samengevat moeten de onderstaande flexvelden van de top worden uitgevoerd:

 • Er moet een open data licentie aan de toegang worden gekoppeld, bijvoorbeeld CC0.
 • De volgende uitvoertags moeten worden gevuld met de waarden van de flexvelden (NAAM):
  • Flexveldnaam: TITEL -> Na(1)+=+.
  • Flexveldnaam: TAALINVENTARIS -> Titel(1)+=+.
  • Flexveldnaam bij een archieftoegang: INHOUD-SAMENVATTING -> Beschrijving(1)+=+.
  • Flexveldnaam bij een Bibliotheekcatalogus, Collectie, NT en NTNI -> Beschrijving(1)+=+.
  • Flexveldnaam: OPENDATATHEMA -> TWD_ODT(1)+=+.
  • Flexveldnaam: Flexveldnaam: OPENDATAEIGENAAR -> Data-eigenaar(1)+=+.
  • Flexveldnaam: LICENTIE -> fnc_licentie(1)+=+.
  • Flexveldnaam: n.v.t -> FNC_DTM(1)+=+.

Alle overige verplichte velden worden door onze programmatuur afgevangen en gevuld. Als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt er een verwijzing gerealiseerd bij het NDE-datasetregister.

Het resultaat in het NDE Datasetregister is als volgt:

Open Data

Het betreft hier het Open Data-bestand van het bevolkingsregister van de gemeente Borne over de periode 1850-1859, Hertme, deel 1 (0001_1001). Het is mogelijk om direct het Open Data-bestand te downloaden via de AccessURL of de metadata kan worden geraadpleegd op ons Open Data portaal.

Zijn er kosten verbonden aan het doorsluizen naar het NDE datasetregister?

Nee. Het doorsluizen naar het NDE datasetregister wordt uitgevoerd naar ontvangst van een geaccordeerde werkopdracht ter waarde van € 0,–. Wel dien je er rekening mee te houden dat het Open Data-bestand zelf op jouw MAIS-DDO-omgeving wordt opgeslagen. We behouden ons het recht voor om in de toekomst dataverkeer in rekening te brengen indien een bezoeker van het NDE Datasetregister rechtstreeks via de AccessURL het Open Data-bestand downloadt.

Beheer van het NDE-datasetregister

Het beheer van de verwijzingen op het NDE Datasetregister berust bij het NDE zelf. Dit beheer ligt buiten de verantwoordelijkheid van DE REE.

Met het doorsluizen van Open Data naar het NDE Datasetregister is het NDE-compatibel zijn van je organisatie weer een stap dichterbij. Wil je gebruik maken van het doorsluizen van Open Data naar het NDE Datasetregister, neem dan contact op via support@de-ree.nl.



OOK INTERESSANT VOOR JOU

KLANTEN VERTELLEN OVER ONS